- PerSoft

Till innehåll

Huvudmeny:

Caddy ritprogram

Objektinspektör
I Objektinspektören ställer du in alla egenskaper på ritobjekten och ritarket. Det finns ett stort antal inställningar på varje objekt.
Linjer
På linjer kan du ställa in tjocklek, linjefärg, med eller utan pilar i ändarna, pillängd, pilvinkel med mera.
Rektanglar och Ellipser
Här kan du ställa in linjetjocklek, linjefärg, med eller utan fyllnadsfärg, 9 olika fyllnadstyper, fyllnad med två olika färger och ett 20 tal olika övergångsstilar på fyllnadsfärgerna.
Textrutor
Alla textobjekt kan ställas in med alla befintliga fonter, textstorlekar och textstilar som finns i operativsystemet. Textrutan kan fås med eller utan ram och ramtjockleken kan ställas in valfritt. Rutan kan fyllas med en färg eller två färger med övergångseffekt eller tranparent.

Linjaler
Den vågräta och den lodräta linjalen kan ställas in till måttenheterna: Pixlar, Millimeter, Centimeter, Tum samt Meter. Se nedanstående bilder.


Övergångseffekter
Över 20 olika övergångseffekter med valfria färger kan skapas i fyllda rektanglar, ellipser och även textrutor.

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny